VÅRT MÅL ER

å tilby IT-tjenester med høy kvalitet og sikkerhet

Applica Infra leverer

IT driftstjenester
Applica har gjennom de siste 15 årene levert IKT-rettede driftstjenester til lokale, nasjonale og nordiske organisasjoner gjennom driftsavdelingen Applica Infra. Hovedleveransene har vært fokusert mot sentraliserte driftstjenester, men avdelingen har også levert driftstjenester på kundelokasjoner.
Applica Infra har levert et bredt spekter av driftstjenester og har opparbeidet seg kompetanse både på standard driftsplattformer og spesialutviklede løsninger. Store deler av driftsplattformen er basert på Microsofts produktportefølje innenfor områder som server- og klientplattform, database, e-post, samhandlingsplattform, audio/video løsninger, utviklingsverktøy og skytjenester. Applica Infra fullvirtualiserte sin driftsplattform tilbake i 2006.
Hosting
Vi leverer hosting tjenester basert på velkjente produkter som Office365.
Konsulenttjenester
Vi kan ta rollen som uavhengig kunderådgiver i forhold til produkt- og plattformvalg, integrasjoner og sikkerhet. Vi har lang erfaring med å finne løsninger som sikrer riktig balanse mellom kost, brukervennlighet og sikkerhet.
Nettverk og sikkerhet
Vi og våre kunder stiller strenge krav til sikkerhet. Vi levererer markedsledende sikkerhetsløsninger som sikrer både klienter, servere og nettverket. Vi kan hjelpe deg med sikkrhetspolicy og vi har lang erfaring med bygging av sikkerhetskultur og bevisstgjøring rundt sikkerhet. Vi kan også være din rådgiver ift det nye personverndirektivet GDPR. Applica Infra er en partner registrert innenfor Norsk Helsenett og har dermed både kjennskap til og utarbeidet IT-løsninger basert på Normen.

Besøk oss

Applica Infra
Rådhusveien 5
4520 Lindesnes