Skip to main content

Om oss

Applica Infra er en avdeling i Applica AS og har ansvaret for å administrere, vedlikeholde og supportere IT-tjenester til alle selskaper i Applica gruppen. Avdelingen leverer også IT-tjenester av høy kvalitet til andre selskaper både nasjonalt og internasjonalt.

Ansatte

Avdelingsleder

Odin Bjørkvoll

IT-konsulent

Kristian Frøitland

IT-konsulent

Kristen Andrè Hægeland

IT-konsulent

Henrik Isefjær Ludvigsen

Historie

Applica AS var opprinnelig minoritetseier i et selskap med navnet Cursor AS. Dette selskapet fikk oppgaven med å bistå lokale selskaper med IT-tjenester. Den første kunden til Cursor AS var en av de andre minoritetseierne i Cursor AS, Nøsted Kjetting AS (trygg.no). Cursor AS etablerte en ASP-plattform (Application Service Provider) for denne kunden våren 2004.

Etter at flere kunder ble lagt til ASP-plattformen, ble det besluttet at Applica AS skulle ta full kontroll over IT-tjenestene og kundene som ble etablert i Cursor AS. Applica Infra ble etablert som en del av omorganiseringen av Applica AS og Cursor AS i januar 2007.

Forretningsmodell

Applica Infra fokuserer på å levere sentralt administrerte IT-tjenester til eksterne kunder. En hoveddel av vår strategi er å gi kundene et enkelt kontaktpunkt for alle sine IT-tjenester. Vi har etablert forbindelser med viktige underleverandører for å levere tjenester og IT-utstyr av høy kvalitet.