Remote Support

Applica Infra bruker en svært sikker skygtjeneste fra LogMeIn, som gjør det mulig for IT-ansatte å styre datamaskiner eksternt og tilby ekstern støtte.

Kunden mottar en sesjonsbasert tilgangskode fra konsulenten og bruker denne til å koble datamaskinen til den eksterne støttetjenesten. En liten kjørbar fil lastes ned på kundens datamaskin og fjernes automatisk så snart fjernsesjonen er avsluttet. Den eksterne sesjonen er ende-til-ende kryptert med en sterk krypteringsalgoritme (AES256 / SHA-384) som sikrer konfidensialiteten for begge parter.

Applica Infra – Remote Support


Enter code: